SMOTO

Tällä sivulla:
  • SMOTO:n esityksiä Traficomille
  • SMOTO on jättänyt esityksen Traficomille moottoripyörän pienemmästä rekisterikilvestä
  • Edunvalvonta 2020
  • SMOTO:lle uusi puheenjohtaja
  • Moottoroitujen kaksipyöräisten kansallinen strategia
  • Edunvalvonta sai läpi tärkeitä asioita liikennelain uudistuksessa
  • Edunvalvonnan tulosta, hallitus hyväksyi ajokorttilain muutoksien jälkeen
  • Jäsenetuja
  • Linkkejä

________________________________________________________________________________________________

SMOTON esitys moottoripyörän huomiovaloista
https://www.smoto.fi/2020/05/29/smoto-on-jattanyt-traficomille-esityksen-moottoripyoran-huomiovaloista/


SMOTON esitys pienemmästä rekisterikilvestä
https://www.smoto.fi/2020/06/01/pieni-rekisterikilpi-puhuttaa-smoto-ratkaisi-asian/


Suomen Motoristit ry:n edunvalvonnan tärkeimmät painopisteet ovat:
Kohti kestävää liikkumista ja liikenteen sujuvuus.
Moottoripyörät osana liikennejärjestelmää.
SMOTO oli mukana ensimmäisessä liikenneturvallisuusstrategian työryhmänvistunnossa Liikenne- ja viestintäministeriössä. SMOTO on työryhmässä merkittävässä seurassa, siinä on mukana n. 30 edustajaa ministeriöstä, viranomaisista ja etujärjestöistä. Työryhmän työ jatkuu ja valmista pitäisi
tulla kesään mennessä. SMOTOa edustaa työryhmässä puheenjohtajamme 
Jari Kielinen

– Verotuksen linjaukset.
SMOTO kävi tapaamassa kansanedustajia MP-Arkadian kutsusta. Keskustelimme siitä, mitä SMOTO tekee ja millä tavoitteilla. Kansanedustajien kanssa keskustellaan pääasiassa lainsäädännöllisistä aiheista mm. moottoripyöristä liikennejärjestelmässä ja siitä miten meidät pitäisi ottaa huomioon.
Eniten aikaa käytimme keskusteluun autoverosta, mikä on hyvinkin epäreilu, mitä moottoripyöriin tulee. Autoveron osalta jatkamme työskentelyä. Läsnä olivat kansanedustajat Jukka Mäkynen,
Arto Pirttilahti, Jani Mäkelä ja kansanedustaja Sheikki Laakson avustaja Joona Ikonen, sekä eduskuntaryhmien palveluneuvoja Krista Taavitsainen. SMOTOa edusti Antti Kemppainen.
– MP-alan yhteistyö
MP20-näyttelyssä MP-alan yhteistyöryhmän jäsenet, MP-kauppiaat, Suomen Motoristit ry,
Teknisen kaupanliitto ry:n moottoripyöräjaosto, Suomen moottoriliitto sekä Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry allekirjoittivat yhteistyösopimuksen.
Samassa yhteydessä julkaistiin tuloksia MP-tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset suhtautuvat positiivisesti moottoripyöräilyyn. Suurin este moottoripyöräilyn aloittamiseksi on ajokortin puute.
FEMA-kysely (Federation of European Motorcyclists Associations)
FEMA julkaisi kyselyn, jossa kysyttiin pitäisikö B-kortillisille autoilijoille sallia A1-luokan moottori-pyörän ajo-oikeus, ts. pitäisikö henkilöauton ajokortillisen sallia ajo piikkisellä moottoripyörällä.
66% vastaajista kannatti ajatusta, että autokortilla saisi ajaa piikkistä moottoripyörää.
74% oli sitä mieltä, että kyseistä ajo-oikeutta varten täytyisi kuitenkin käydä joitain oppitunteja.
Saksassa 2020 alusta tuli mahdolliseksi hankkia A1 luokan kortti täydentämällä B-korttia
4:llä teoria opetusjaksolla ja 5:llä ajo-opetusjaksolla. Ehtoina oli vielä, että B-kortti ollut voimassa
vähintään 5 vuotta ja 25 vuoden ikä.

FEMA (Federation of European Motorcyclists Associations) jäsenyyden kautta SMOTO pääsee vaikuttamaan myös kansainvälisiin forumeihin.

Tässä linjassa on jokainen Rauman Moto-Porukkalainen se perusjäsen joiden jäsenyyteen ko. vaikuttamisen linja perustuu.


MIKÄ tämä FEMA on?
FEMA
(Federation of European Motorcyclists Associations) on
Euroopan moottoripyöräilijöiden liitto.
Liitto edustaa kaikkia Eurooppalaisia moottoripyöräilijöitä suhteessa Euroopan parlamenttiin, organisaatioihin jotka työskentelevät Brysselissä ja Genevessä, kuten FIM Europe (Euroopan Moottoriliitto), FIA (maailman autoliitto),
ACEM (Euroopan moottoripyörien valmistajat), ETSC (Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto).
Virallisesti FEMA toimii kirjallisesti, antamalla näkemyksiään Euroopan komission julkisen, OMA MIELIPITEESI sivujen kautta.
FEMA osallistuu neuvoa-antavien komiteoiden kuten esim.
MVWG (moottoriajoneuvo työryhmä), MCWG (moottoripyörä työryhmä) ja
CCAM SP (ajokorttikomitea) kokouksiin.
Tällä hetkellä voimakkaasti esilläolevia asioita ovat:
– Ajokortti säännöstö
– Suojavaatetus
– Liikenteen Infrastruktuuri
– Energian käyttö
– Automatisoidut autot
– Moottoripyörä täällä tulevaisuudessakin

Poimittu FEMAn pääsihteerin Dolf Willigers:in kirjoituksesta


SMOTO:lle uusi puheenjohtaja.

1.1.2020 alkaen Smoton puheenjohtajan nimi on  Jari Kielinen

SMOTO:n syyskokous pidettiin Riihimäellä 12.10.2019.
Kuvahaun tulos haulle jari Kielinen
Kokouksessa valittiin puheenjohtajan lisäksi hallitus kaudelle 2020.
Hallituksen muodostavat:
Jari Kielinen (puh.joht.)
Harri Forsberg
Jani Immonen
Ari Jalonen
Tomi Karmaluoto
Antti Kemppainen
Veli-Pekka Ratinen
Riitta Rintamäki
Eero Suutari                                       
Kuvassa vasemmalla tuleva puheenjohtaja Jari Kielinen
.                                                                        ja oikealla väistyvä puheenjohtaja Marja Kuosmanen.
Toiminnantarkastajina jatkavat
Raimo Ryhtä ja Juhani Vähäsalo


SMOTO tiedottaa: ! !
Suomen Motoristit ry:n  ”Moottoroitujen kaksipyöräisten kansallinen strategia” on julkaistu.

Mistä on kysymys?Kuvahaun tulos haulle smoto
Suomalaisten motoristien edunvalv-oja SMOTO on jo vuodesta 2016 lähtien tuonut esille kriittisen tarpeen luoda valta-kunnallinen moottoroituja kaksipyöräisiä ajo-neuvoja (M2P) koskeva strategia. Tämän asian nosti esille myös 2017 eduskunnan parlamentaarinen liikennetyöryhmä.

Nyt SMOTO on saanut sen valmiiksi, omalta osaltaan.

Strategiassa julkaistu SMOTO:n näkemykset ja kannanotot Suomen kansalliseksi M2P strategiaksi. Asiakirjassa käsitellään moottoroitujen kaksipyöräisiä yksilön, liikenteen ja liikkumisen, väylä-infrastruktuurin, ympäristön, teollisuuden ja elinkeinojen, teknologioiden ja älyliikenteen sekä julkisen ohjauksen kautta.
Tämän lisäksi esille nostetaan seikkoja, jotka tulee huomioon ottaa moottoripyöriin, mopoihin ja liikenneympäristöön liittyvän lainsäädännön sekä toimintaympäristön kehittämisessä.

Tämä asiakirja on SMOTO:n strategia suomalaisen moottoripyöräilyn ja mopoilun tulevaisuuteen ja sen kestävään kehittämiseen. Valmistelun taustamateriaalina on SMOTO:n tekemiä kyselyjä, kannanottoja, statementteja ja tutkimuksia.

SMOTO on jakanut nyt laaditun M2P-strategian viranomaisille, päättäjille, lainsäätäjille ja toimenpiteiden toteuttajille. Toivomme sen herättävän avointa ja läpinäkyvää vuoropuhelua esimerkiksi säädös- ja verovalmisteluun liittyen. Tulemme keskustelemaan eri ministeriöiden kanssa strategiasta. Näiden lisäksi esittelemme strategian lainsäädännön näkökulmasta eduskunnan valjokunnille sekä valtion talousarvioon liittyen eri jaostoille. SMOTO käynnistää strategiassa mainittujen asiakokonaisuuksien kehittämisen, jalostamisen, käsittelyn asianmukaisessa järjestyksessä, aina toimeenpanoon asti.

Ratkaisujen kehittämisessä on hyvä edetä mahdollisimman avoimessa yhteistyössä kaikkien liikenteen toimijoiden kanssa. Joten tässä yhteydessä SMOTO kutsuu kaikki mukaan luomaan strategiaa moottoroiduille kaksipyöräisille. Lisäksi toivomme saavamme rakentavaa palautetta ja parannusehdotuksia strategian päivittämistä ja edelleen kehittämistä varten.

Tutustu strategiaan:

https://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2018/09/SMOTOn_M2P-STRATEGIA_2018-.pdf


Suomalaisten motoristien edunvalvoja sai läpi
motoristeille tärkeitä asioita tieliikennelain uudistuksessa.

Suomen Motoristit ry eli SMOTO ajoi läpi näkemyksiään tieliikennelain uudistuksessa ja toteutti motoristien edunvalvojanrooliaan. SMOTO antoi asiantuntijalausuntonsa hallituksen tieliikennelain uudistukseen helmikuussa. – Saimme läpi osan ehdotuksistamme, osaa emme, mutta edunvalvontatyömme jatkuu ja olemme taas mukana puolustamassa motoristien etuja silloin kun meitä tarvitaan, linjaa SMOTO:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen.

Asiantuntijalausunnossaan SMOTO kiinnitti huomiota seitsemään kohtaan, joista se oli erityisen huolestunut.
Näitä olivat:
moottoripyörien renkaitten kulutuspintavaatimukset,
matkustajan kuljettaminen moottoripyörällä,
moottoripyörän perävaunua koskevat asiat,
moottoripyörän rinnalle pysäköiminen,
lapsen kuljettaminen moottoripyörällä,
hallinnollisen sanktion käyttöönotto,
ajokiellon käyttäminen hallinnollisen sanktion lisäksi.

SMOTO:n läpi saamia asioita:

Ensinnäkin renkaiden minimikulutuspinnan säilyminen 1,0 millimetrissä.

Toiseksi pysäköinti moottoripyörän rinnalle on kielletty.

Kolmas läpimennyt asia on se, että moottoripyörän ja jousitetulla akselistolla varustetun perävaunun yhdistelmälle suurin sallittu nopeus on jatkossa 100 km/h kuten autoillakin.

Merkittävä tavoite saavutettiin myös, kun hallinnollinen sanktio eli liikenne-virhemaksusta saatiin muutettua. Perustuslaki-, Laki- ja Liikennevaliokunnat tekivät merkittäviä tarkennuksia käänteisen todistustaakan välttämiseksi ja viranomaisen todistusvastuun suhteen. Esimerkiksi automaattivalvonnasta lähetetyn liikenne-virhevirhemaksun saajalle on toimitettava kuva, josta rikkomuksen tekijän voi tunnistaa.

Ristiriidat säilyivät:

Läpi ei mennyt SMOTO:n ajama käytäntö, jossa moottoripyörän matkustajaluvuksi merkitään pyörästä riippuen 1-2 valmistajan määritelmän mukaan. Suomessa määräksi merkitään tässä tapauksessa vain yksi. Muutos kaksipaikkaiseksi vaatii muutoskatsastuksen. ”Rekisteriin merkittyjä henkilölukumääriä ei saa ylittää” -kohta siis säilyi.

Lakiesityksen perusteluissa oli maininta siitä, että moottoripyörän rekisterikilpi tulisi siirtää siihen kytkettyyn perävaunuun, mutta itse laissa tätä ei mainita. Moottoripyörän rekisterikilven siirrosta perävaunun ei siten tullut selvyyttä. Oletettavasti Trafi antaa asiasta määräyksen aikanaan. Todennäköisesti kilpi tulee siirtää tai hankkia lisäkilpi, mikäli perävaunu peittää pyörän kilven.

Toinen kohta, missä SMOTO ei saavuttanut tavoitettaan oli se, että pykälien 94 ja 95 135 cm / 15-vuotias -merkintöjä ei yhtenäistetty ja maininnat turvalaitteista säilyivät.
Ristiriita peräkkäisten pykälien välillä säilyy. Pykälä 95 esittää lasten kuljettamisen rajaksi ikää (15 vuotta), kun taas edellinen 94 pykälä esittää rajaksi pituutta (135 cm). Tämä aiheuttaa epäselvyyttä ja tulkinnanvaraa tieliikennelain noudattamisessa.

Turvalaitteiden osalta vaaditaan lasten kuljettamisessa mopojen ja moottoripyoörien kyydissä sellaista, mitä ei ole standardeissa määritelty, toisin kuin autojen osalta. Tällaisista turvalaitteista ei ole laadittu EU- tason tai kansallisia vaatimuksia, mikä jättää liikaa tulkinnanvaraa soveltamiseen käytännössä.

Suomen Motoristit ry on tyytyväinen uuteen lainsäädäntöön niiltä osin kuin sen ehdottamat muutokset on huomioitu, mutta on huolissaan siitä, että tällaisia edellä kerrotuja epätarkkuuksia ja tulkinnanvaraisuuksia jää edelleen lainsäädäntöön, puheenjohtaja Marja Kuosmanen kertoo.

SMOTO esitteli näkemyksiään lakiuudistuksesta eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnalle helmikuun lopulla.

Laki on hyväksytty presidentin esittelyssä 10.8. ja se astuu voimaan 1.6.2020


Edunvalvonta tuotti tulosta, hallitus hyväksyi ajokorttilain muutoksien jälkeen

Suomen Motoristien lausunnot sekä sitkeä edunvalvontatyö yhdessä alan toimijoiden kanssa palkittiin eilen, kun hallituksen esitys ajokorttilain muuttamiseksi HE146/2017vp hyväksyttiin torstaina 26.4 2018 eduskunnan täysistunnossa.

”Loppuun asti näytti siltä, että LVM:n ministeriö ei anna vaatimuksissaan periksi, vaikka liikennevaliokuntassa ymmärrystä asiantuntijoille riitti”, toteaa SMOTOn asiantuntija Veli-Pekka Ratinen. ”Viime hetkellä laadittiin vielä vetoomus eduskunnalle yhdessä Teknisen kaupan liiton, Mp-kauppiaiden sekä moottoriliiton kanssa, jossa valotettiin myös kaupallisen puolen vaikutuksia sekä muistutettiin hyvästä kehityksestä nykyisen mopokoulutuksen osalta. Vetoomus tuotti tulosta ja asiaa harkittiin vielä uudestaan liikennevaliokunnassa. Hyvä niin!” Vetoomus löytyy tästä. (PDF-tiedosto)

Esitys tuo muutoksia mm. ajokorttikoulutukseen sekä ajoterveysvaatimuksien täyttymisen seurantaan sekä ajokorttiluokkiin traktorien osalta.

Esitykseen voi tutustua tarkemmin täällä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LiVM_7+2018.aspx

Samassa yhteydessä Trafi uudistaa ajokorttikoulutuksen tutkintoja, teoriakokeita, käsittelykokeita sekä ajokoetta liikenteessä.

Alkuperäisessä esityksessä 2-pyöräisten osalta muutokset näkyivät mm. moottoripyörän käsit-telykokeen tiukentamisena ja että mopokorttiin olisi sisällytettävä ajokoe liikenteessä.

Mopokortin osalta SMOTOn edunvalvontatyö tuotti tulosta ja mopokortin koulutusvaatimus pysyi ennallaan.  ”Tämä vaikuttaa oleellisesti mopokortin hintaan sekä saavutettavuuteen. Mopokortti on usein nuorille ensimmäinen kosketus liikenteeseen, eikä kynnystä aloittaa elinikäinen liikennekasvatus ole syytä nostaa tasolle jolla tämä olisi yhä harvempien saatavilla”, toteaa SMOTOn asiantuntija Veli-Pekka Ratinen.  ”Liikennekasvatus olisi vietävä kouluihin ja tehtävä siitä jokaisen saatavilla olevaa toimintaa”, Ratinen jatkaa.

Moottoripyöräkortin käsittelykokeen tiukennukseen ei muutoksia tullut, mutta tilastoja seurataan sekä asiantuntijoita kuullaan herkällä korvalla ja asiaan puututaan, jos nämä tiukennukset tekevät käsittelystä aloittelevalle motoristille liian haastavia. ”Fokus pitää olla kokonaisuuksien hallinnassa, eikä yksittäisten temppujen opettelussa”, Ratinen tähdentää.

B-kortilla A1-luokan kevytmoottoripyörän ajo-oikeuteen ei esityksen aikana tullut muutoksia.
SMOTO
n ehdotus oli A1 ajokortin myöntäminen B-kortin omaavalle henkilölle käsittelykokeen suorittamalla. EU-direktiivin mukaan B-kortilla on mahdollista ajaa A1-luokan ajoneuvoa ja tämä onkin käytössä eri tasoisina versioina 12 EU-maassa.

Taustaa:
Liikenne- ja viestintävaliokunta kutsui SMOTOn asiantuntijan kuultavakseen 30.11.2017 kun aiheena oli ajokorttilain uudistus. Tällöin toimme esille mm. ajokorttiluokkien korotukset, B-kortin haltijalle A1-kortti käsittelykoe suorittamalla sekä kevennettyä koulutusta mopokorttilaisille. Lisäksi SMOTO painotti, että lakia tulisi kehittää lääkärien tiedonanto-velvollisuuden osalta. Lue tästä lisää: https://www.smoto.fi/?p=5479

SMOTOn lausunto ajokorttilain muutoksesta löytyy tästä. (PDF-tiedosto)


 

JÄSENETUJA

Huomaathan, että Rauman Moto-Porukan ollessaan SMOTO:n jäsenkerho niin myös sen jäsenet saavat hyödykseen kaikki SMOTO:n neuvottelemat jäsenedut.
Oheisesta linkistä saat auki listan SMOTO:n jäsenilleen ja jäsenkerhojensa jäsenille neuvottelemista eduista.
https://www.smoto.fi/jasenyys/smoto-jasenedut/


Vakuutus tarjoaa SMOTO:n jäsenille 20% alennuksen moottoripyörän kaskovakuutuksesta!!

https://www.popvakuutus.fi/autovakuutus/moottoripyoravakuutus.


 

Oheisista linkeistä pääset suoraan SMOTO:n kotisivuille ja Kuvahaun tulos haulle facebook logoacebookiin. 

facebook

SMOTO